Dowiedz się, za co odpowiada mechanik w warsztacie samochodowym?

Dowiedz się, za co odpowiada mechanik w warsztacie samochodowym?

Pozostawienie samochodu w nieznanym dla siebie warsztacie samochodowym wiąże się z pewnym ryzykiem. Nierzadko samochody są warte dużo pieniędzy, czasami są to setki tysięcy lub miliony, które w sposób naturalny nie chcemy stracić. Problemów z pojazdem, który zostawiamy w warsztacie, może być nieskończenie wiele. Zobacz w naszym poniższym wydaniu, za co jest odpowiedzialny właściciel. Zapraszamy serdecznie!

Warsztat nie wywiązał się z terminu naprawy auta!

Problemy zakładu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź stratę przedmiotu świadczenia, chyba że zguba czy też uszkodzenie nastąpiłoby również, jeśli świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za przekazany mu samochód w sytuacji opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu realizacji usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet losowe uszkodzenie pojazdu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Źle wykonana naprawa przez mechanika!

Częstym przypadkiem jest złe przeprowadzenie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem auta. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy świadczy, że za naprawienie straty w wyniku nienależytego wykonania czy też niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku przeprowadzenia naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w okresie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Domniemywa się wówczas, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient ma prawo wówczas żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Za kradzież samochodu podczas naprawy odpowiada warsztat samochodowy!

W momencie, kiedy zawierasz umowę z właścicielem warsztatu na naprawę samochodu, to także zawierasz umowę o dzieło oraz umowę o przechowanie pojazdu. Znaczy to, że warsztat musi przechować Twój samochód w trakcie naprawy w nienaruszonym stanie. To samo tyczy się kradzieży, kiedy to odpowiedzialny zostaje właściciel warsztatu. Niemniej jednak może on udowodnić swoją niewinność poprzez wykazanie, że samochód był zamknięty, a klucze poza zasięgiem osób trzecich!

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Informacje
Artykuł dodał/a: Oskar Jaworski
Ocena
Ocena: brak
Oddanych głosów: 0
Tagi
Inne artykuły autora
Ostatnio dodane do Motoryzacja